การลงทุนแบบ Dollar Cost Averaging(DCA) คือการลงทุนสม่ำเสมอเท่ากันทุกๆระยะการลงทุน

แล้วการลงทุนแบบนี้จะช่วยให้เรามีเงินเพิ่มขึ้นได้อย่างไรในสภาวะตลาดผันผวน?

หุ้นขึ้นหรือลงนั้นเราไม่สามารถทราบได้ 100% จริงไหมครับ เราจะยึดข้อเท็จจริงนี้เป็นหลักในการหาวิธีเพิ่มกำไรให้กับเรา

ข้อเท็จจริงนี้คือ หุ้นขึ้นๆลงๆ ตลอดทั้งปี เราจะไม่ทราบว่า วันไหนหุ้นจะต่ำที่สุดในปีนั้นๆ เราจึงทำการสุ่มลงทุนในเงินจำนวนเท่าๆกันทุกครั้งเป็นระยะเวลา 1 ปี เป็นต้น เพื่อที่ว่าการสุ่มทุกครั้งของเราจะได้ค่าเฉลี่ยราคาของหุ้นตัวนั้นๆตลอดทั้งปี

ถ้าสมมุตว่าหุ้นตัวนั้นบางเดือน -10% บางเดือน +20% สุดท้ายครบ 1 ปี (ม.ค. – ธ.ค.) หุ้นมีราคามากกว่าเดิม 10% การสุ่มลงทุนทุกเดือนจะให้ผลตอบแทนที่มากกว่า การซื้อหุ้นตัวนั้นในเดือนที่หุ้นขึ้นสูงนั่นเองหรือศัพท์ที่เราเรียกกันว่าติดดอยนั่นเอง

โดยเรามีวิธีการทำ DCA ดังนี้

  1. เราต้องแบ่งเงินลงทุนเป็นก้อนเล็กๆหลายๆก้อนเพื่อที่จะทำการลงทุนทีละก้อนอย่างเป็นระบบ
  2. ทำการลงทุนโดยจำนวนเงินเท่าๆกันเป็นระยะเวลาตามที่เรากำหนด เช่น ระยะ 1 ปี หรือ 6 เดือน เป็นต้น

ตัวอย่างการลงทุนแบบ DCA

หวังว่าทุกท่านจะลองนำไปใช้กันดูนะครับ