ประกันชีวิตควบการลงทุน vs ซื้อแยกกัน

ผู้ชายอายุ 30 ปี เลือกซื้อประกันชีวิตควบการลงทุน ประกันชีวิตควบการลงทุน เบี้ย 72,000 ต่อปี คาดการณ์ผลตอบแทนจากตลาดการลงทุนที่ 5%/ปี คุ้มครองชีวิต 10 ล้านบาท คุ้มครอง ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอีก 10 ล้านบาท   ผ่านไป 25 ปี จะมีเงินประมาณ 1.6 ล้านบาท ผู้ชายอายุ 30 ปีเลือกลงทุนในกองทุนรวม+ประกันชีวิตแยก ลงทุนเองในกองทุนรวม ปีละ 20,900 บาท คาดการณ์ผลตอบแทนจากตลาดการลงทุนที่ 5%/ปี คุ้มครองชีวิต 10 ล้านบาท เลือกทำประกันแบบชั่วระยะเวลา(Term) 20 ปี เบี้ย 51,100 บาท คุ้มครองชีวิต 20 ปี ผ่านไป 25 ปี จะมีเงินประมาณ 1 ล้านบาท จากการลงทุนเองอย่างเดียว