ประกัน ที่มีอยู่ ช่วยค่ารักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้หรือไม่!!!

healthcare-e1623761528491.png

ลองสำรวจสิ่งที่มีอยู่กันก่อนครับว่าประกันสุขภาพของเรานั้นเป็นแบบไหน ระหว่างประกันสุขภาพแบบทั่วไปหรือประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย