อัตราค่าบริการทางรังสีรักษาในเวลาราชการ (8.00-16.00 น.) ผู้ป่วยทั่วไป

[su_table responsive=”yes”]

รายการ ราคา
ค่าจำลองการฉายรังสี (Acuity) ต่อครั้ง 2,000
ค่าจำลองการฉายรังสี 3 มิติ (CT Simulation) ต่อครั้ง 8,500
ค่าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อการวางแผนในเทคนิคการใส่แร่ 6,000
ค่าสารทึบรังสีและเวชภัณฑ์ ต่อขวด(50cc) 750
การฉายรังสีทั่วลำตัว/ครึ่งลำตัว (TBI/HBI)/ การรักษาตามแผน 10,000
การจำลองการรักษาด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก (MRI Simulation) 8,000
การฉายรังสีตามการหายใจ (Respiratory gating) ต่อคอร์ส 25,000
การจำลองการฉายรังสีด้วยเครื่องควบคุม (Respiratory gating) ต่อคอร์ส 25,000
การทำอุปกรณ์ยึดอวัยวะในการฉายรังสี ต่อชิ้น 6,000
การทำ customized block ต่อครั้ง 2,000
ค่าฟิล์มต่อแผ่น 400
ค่าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ตรวจสอบตำแหน่ง 1,800
การคำนวณตามแผนการรักษา 2 มิติ ต่อครั้ง 1,000
การคำนวณตามแผนการรักษา 3 มิติ ต่อครั้ง 8,000
การคำนวณตามแผนการรักษาแบบ IMRT ต่อครั้ง 10,000
การคำนวณตามแผนการรักษา SRS, SRT ต่อครั้ง 10,000
ค่าฉายรังสีด้วยเครื่องเร่งพิเศษ MLC ต่อ field 600
ค่าฉายรังสี IMRT ต่อครั้ง 4,000
การฉายรังสีด้วยลำแสงอิเลคตรอน ต่อ field 700
ค่าฉายรังสี 3D CRT 2,500
ค่าฉายรังสี SRS 80,000
ค่าฉายรังสี SRT 80,000

[/su_table]

ประมาณการค่าฉายรังสีในเวลาราชการสำหรับโรคมะเร็งที่พบบ่อย

1. มะเร็งศีรษะและลำคอ
ค่าจำลองการฉายรังสี 8,500.- บาท
ค่าฉีดสารทึบรังสี 2 ขวด 1,500.- บาท
ค่าหน้ากาก 6,000.- บาท
เทคนิค 3 มิติ ค่าคำนวณ 6,000.- บาท
ค่าฉายรังสี (2,500 บาท x 35 ครั้ง) 87,500.- บาท
ค่า CBCT (1 ครั้ง/สัปดาห์) 12,600.- บาท
MRI Simulation 8,000.- บาท
รวม 130,100.- บาท

ค่า CT Simulation 8,500.- บาท
MRI Simulation 8,000.- บาท
ค่าฉีดสารทึบรังสี 2 ขวด 1,500.- บาท
เทคนิค IMRT/VMAT ค่าหน้ากาก 6,000.- บาท
ค่าคำนวณ 10,000.- บาท
ค่าฉายรังสี (4,000 บาท x 35 ครั้ง) 140,000.- บาท
ค่า CBCT 12,600.- บาท
รวม 186,600.- บาท
line.jpg
2. มะเร็งเต้านม
ค่าจำลองการฉายรังสี 8,500.- บาท
ค่าคำนวณ 6,000.- บาท
เทคนิค 3 มิติ ค่าฉายรังสี (2,500 บาท x 25 ครั้ง) 62,500.- บาท
Boote electron 3,500.- บาท
ค่า port film 4,000.- บาท
รวม 84,500.- บาท

ค่าจำลองการฉายรังสี (Acuity Simulation) 2,000.- บาท
ค่าคำนวณ 800.- บาท
เทคนิค 2 มิติ ค่าฉายรังสี (2,400 บาท x 25 ครั้ง) 60,000.- บาท
Boote electron 3,500.- บาท
ค่า port film 3,000.- บาท
รวม 69,300.- บาท
line.jpg
3. มะเร็งปอด
ค่าจำลองการฉายรังสี 8,500.- บาท
ค่าเอกซเรย์ด้วยเครื่องควบคุมตามการหายใจ 25,000.- บาท
เทคนิค IMRT/VMAT ค่าฉีดสารทึบรังสี 1,500.- บาท
(35 ครั้ง) ค่าคำนวณ 10,000.- บาท
ค่าฉายรังสี (4,000 บาท x 35 ครั้ง) 140,000.- บาท
ค่า CBCT 12,600.- บาท
รวม 197,600.- บาท

ค่าจำลองการฉายรังสี 8,500.- บาท
ค่าเอกซเรย์ด้วยเครื่องควบคุมตามการหายใจ 25,000.- บาท
เทคนิค 3 มิติ ค่าฉีดสารทึบรังสี 1,500.- บาท
(35 ครั้ง) ค่าคำนวณ 6,000.- บาท
ค่าฉายรังสี (2,500 บาท x 35 ครั้ง) 87,500.- บาท
ค่า CBCT 12,600.- บาท
รวม 141,100.- บาท
line.jpg
4. มะเร็งกระจายไปสมอง
ค่าจำลองการฉายรังสี (Acuity Simulation) 2,000.- บาท
ค่าคำนวณ 800.- บาท
เทคนิค 2 มิติ ค่าหน้ากาก (ถ้ามี) 6,000.- บาท
(10 ครั้ง) ค่าฉายรังสี (2,400 บาท x 10 ครั้ง) 24,000.- บาท
ค่า port film 1,600.- บาท
รวม 34,400.- บาท

ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation) 8,500.- บาท
ค่าคำนวณ 6,000.- บาท
เทคนิค 3 มิติ ค่าหน้ากาก (ถ้ามี) 6,000.- บาท
(10 ครั้ง) ค่าฉายรังสี (2,500 บาท x 10 ครั้ง) 25,000.- บาท
ค่า CBCT 3,600.- บาท
รวม 49,100.- บาท

ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation) 8,500.- บาท
MRI Simulation 8,000.- บาท
เทคนิค IMRT/VMAT ค่าฉีดสารทึบรังสี 1,500.- บาท
(10 ครั้ง) ค่าคำนวณ 10,000.- บาท
ค่าหน้ากาก (ถ้ามี) 6,000.- บาท
ค่าฉายรังสี (4,000 บาท x 10 ครั้ง) 40,000.- บาท
ค่า CBCT 3,600.- บาท
รวม 77,600.- บาท

ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation) 8,500.- บาท
MRI Simulation 8,000.- บาท
ค่าฉีดสารทึบรังสี 1,500.- บาท
เทคนิค SRT ค่าหน้ากาก 6,000.- บาท
ค่าคำนวณ 10,000.- บาท
ค่าฉายรังสีต่อคอร์ส 80,000.- บาท
ค่า CBCT 9,000.- บาท
รวม 114,000.- บาท
line.jpg
5. มะเร็งปากมดลูก
ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation) 8,500.- บาท
MRI Simulation 8,000.- บาท
ค่าฉีดสารทึบรังสี 1,500.- บาท
เทคนิค 3 มิติ ค่าคำนวณ 6,000.- บาท
(28 ครั้ง) ค่าฉายรังสี (2,500 บาท x 28 ครั้ง) 70,000.- บาท
ค่าใส่แร่ 3 ครั้ง 17,400.- บาท
MRI Brachytherapy 24,000.- บาท
ค่า CBCT 9,000.- บาท
รวม 144,400.- บาท
line.jpg
6. มะเร็งต่อมลูกหมาก
ค่าจำลองการฉายรังสี 8,500.- บาท
MRI Simulation 8,000.- บาท
ค่าฉีดสารทึบรังสี 1,500.- บาท
เทคนิค IMRT/VMAT ค่าคำนวณ 10,000.- บาท
ค่าฉายรังสี (4,000 บาท x 35 ครั้ง) 140,000.- บาท
ค่า CBCT 14,400.- บาท
รวม 182,400.- บาท
line.jpg
7. มะเร็งสมอง
ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation) 8,500.- บาท
MRI Simulation 8,000.- บาท
ค่าหน้ากาก 6,000.- บาท
เทคนิค IMRT/VMAT ค่าฉีดสารทึบรังสี 1,500.- บาท
(30 ครั้ง) ค่าคำนวณ 10,000.- บาท
ค่าฉายรังสี (4,000 บาท x 30 ครั้ง) 120,000.- บาท
ค่า CBCT 10,800.- บาท
รวม 164,800.- บาท
line.jpg
8. มะเร็งหลอดอาหาร
ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation) 8,500.- บาท
ค่าฉีดสารทึบรังสี 1,500.- บาท
เทคนิค VMAT ค่าคำนวณ 10,000.- บาท
ค่าฉายรังสี (4,000 บาท x 30 ครั้ง) 120,000.- บาท
ค่า CBCT 10,800.- บาท
รวม 150,800.- บาท
line.jpg
9. มะเร็งลำไส้ใหญ่
ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation) 8,500.- บาท
MRI Simulation 8,000.- บาท
เทคนิค 3 มิติ ค่าฉีดสารทึบรังสี 1,500.- [km
(28 ครั้ง) ค่าคำนวณ 6,000.- บาท
ค่าฉายรังสี (2,500 บาท x 28 ครั้ง) 70,000.- บาท
ค่า CBCT 9,000.- บาท
รวม 103,000.- บาท
line.jpg
10. มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation) 8,500.- บาท
ค่าฉีดสารทึบรังสี 1,500.- บาท
เทคนิค 3 มิติ ค่าหน้ากาก 6,000.- บาท
ค่าคำนวณ 6,000.- บาท
ค่า CBCT (2 ครั้ง/สัปดาห์) 18,000.- บาท
ค่าฉายรังสี (2,500 บาท x 28 ครั้ง) 70,000.- บาท
รวม 110,000.- บาท
line.jpg

***ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง***