ลองสำรวจสิ่งที่มีอยู่กันก่อนครับว่าประกันสุขภาพของเรานั้นเป็นแบบไหน ระหว่างประกันสุขภาพแบบทั่วไปหรือประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย-ประกันสุขภาพแบบทั่วไปจะมีวงเงินค่ารักษาที่ไม่สูงเช่น 50,000 บาท 100,000 บาทเป็นต้น และจ่ายเป็น % ของวงเงินค่ารักษาถ้ามีการผ่าตัด เช่นผ่าตัดไส้ติ่งอาจจะได้ 40% ของวงเงินค่ารักษา ผ่าฝีอาจจะได้ 5% เป็นต้น-ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายจะมีวงเงินค่ารักษาที่สูงเช่น วงเงิน 500,000 บาทขึ้นไปโดยจะจ่ายตามจริงทั้งหมดถ้าค่ารักษานั้นไม่เกินวงเงินก็จะไม่มีส่วนต่างค่ารักษานั่นเองตามหลักของการโอนความเสี่ยงเราจะพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้

1. โอกาสที่จะเกิดขึ้นมีน้อย

2. เมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นแล้วค่าใช้จ่ายสูงหรือไม่

ถ้าทั้ง 2 ข้อ ตอบว่าใช่ สิ่งที่ต้องทำก็คือการทำประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายไว้ช่วยกรณีที่เจ็บป่วยรุนแรงค่ารักษาจะมีวงเงินที่สูงมากซึ่งประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายจะช่วยให้ไม่กระทบต่อการเงินของคุณในภายหลังออกจาก ร.พ.ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าประกันสุขภาพแบบทั่วไปจะไม่ดีนะครับ ข้อดีก็คือราคาถูกกว่ามากซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่สูง ประกันมีติดตัวไว้บ้างเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาไม่มีใครสามารถช่วยคุณได้นอกจากตัวของคุณเองการทำประกันก็เปรียบเสมือนได้เพื่อนมา 1 คนคอยช่วยเหลือยามเจ็บไข้ได้ป่วย